SATA and ATA and PATA . Kind off HDD BOX

SATA có tc đ truy xut d liu nhanh hơn ATA

IDE (PATA) là chun kết ni HDD đi cũ, cable to. SATA là chun kết ni HDD đi mi, cable nh gn.     

  • Chun PATA có tc đ kết ni d liu ti đa 100mb/s trong khi SATA là 150-300mb/s (gi có khi còn cao hơn na :D).
  • V kích c thì 2 loi tương đương nhau tuy nhiên dòng SATA mng hơn so vi PATA. Đu kết ni đin vi main ca SATA nh, có ngun đóng cht, 8pin jumper ko có thiết lp slave/master như ca PATA (10pin jumper, có thiết lp master/slave). Cable ca SATA ch kết ni được vi duy nht 1 HDD trong khi cable PATA có th kết ni vi 2 HDD.

Loi HDD BOX:

  • 2,5 dành cho laptop.
  • 3,5 dành cho destop.

5,25 dành cho c
ghi CD/DVD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: