Thủ thuật tìm crack & serial cho tất cả software

1. Serial : Là 1 chui s mà rt nhiu phn mm yêu cu bn nhp vào đ đăng ký phn mm đó đ có th s dng đy đ các tính năng và không gii hn thi gian s dng

 

2. Keygen = Key Generator = KeyMaker : Là 1 chương trình to s serial đ đăng ký cho phn mm, dùng keygen linh hot hơn serial vì nó khai thác nhng k h ca phn mm đ to ra s serial, vì vy t l đăng ký thành công = keygen cũng cao hơn s serial.

 

3. Crack : Là 1 chương trình dùng đ b khóa phn mm đó( sa mã ca nó chng hn., dùng crack thì bn không cn phi nhp s serial mà vn được đăng ký, nó bao hàm c khái nim patch, reg file,keyfile,.

 

4. Patch : Bn vá, là 1 dng crack , nó sa mã chương trình đ đăng ký chương trình đó, biến chương trình dùng th thành chương trình đã đăng ký có đy đ tính năng và không gii hn thi gian s dng.

 

5. Loader : Người ta chy Loader ca 1 chương trình mi khi dùng chương trình đó, Loader s giúp np chương trình đó và biến nó thành bn đã đăng ký, Loader là 1 dng crack mà người dùng luôn phi chy nó mi khi s dng chương trình.

 

6. REG File : Là file có dng .reg khi nhp thông tin caa file này vào Registry ca Windows thì phn mm s được đăng ký.

 

7. Key File : Là file đăng ký ca riêng tng chương trình (dng .key chng hn. s được mt keyMaker to ra.

 

8. Cracked .exe File : Là file chy ca phn mm đã b b khóa sn, ta phi ghi đè nó lên file .exe gc ca phn mm, khi đó phn mm đã được đăng ký.

 

Trên mng thì nhng th nói trên thường được đóng gói li dưới dng RAR hoc ZIP đ lưu thông cho nhanh, trong mi gói crack thường có 1 file *.NFO và file *.DIZ, *.NFO là file thông tin (Information. cha văn bn thun túy, bn có th m nó bng Notepad hoc WordPad(ch k0 dùng Windows System Information m được., trong file NFO này s hướng dn bn cách đăng ký hoc crack chương trình(Tiếng Anh. , .DIZ là Description ch là mô t ca nhóm cracker nào đó. Đ có th m được các gói crack bn cn có phn mm WinRAR (download ti http://www.rarlab.com , tìm crack ti http://lomalka.ru . hoc phn mm Total Commander – chương trình qun lý file tuyt vi (download ti http://www.ghisler.com , crack ti http://lomalka.ru.

 

Ai to ra nhng th tuyt vi và Free này?

Đó là các cracker : người b khóa

Cracker s dng mt k thut gi là Reverse Engineering ( dch ngược phn mm. dch phn mm ra mã Assembly chng hn và khai thác các l hng trong mã đó đ viết crack, keygen,patch…

 

Hoc h dùng nhng chương trình như SoftIce theo dõi cách hot đng ca phn mm, cách nó ghi vào các thanh nh ca CPU đ tìm ra l hng và crack nó.

 

Nếu bn mun tr thành 1 cracker thì xin mi vào các din đàn ca người Vit sau:

http://www.reaonline.net , http://www.hvaonline.net http://viethacker.org đ bt đu hành trình ca mình.

 

Sn sàng chưa…. are you ready?

 

Cách 1:

Đ tìm kiếm crack – serial – keygen có rt nhiu cách, cách đơn gin nht là bn truy cp vào nhng đa ch cung cp crack -serial-keygen trên mng, nhng đa ch này thì có rt nhiu, nhưng xin gii thiu 1 s đa ch rt tt sau:

http://www.crackdb.com

http://lomalka.ru

http://www.freeserials.com

http://www.serials.ws

http://www.crackz.ws

http://www.crackspider.net

http://www.serialz.to

 

Sau khi vào các trang này, bn hãy tìm ô tìm kiếm ca nó ( có th ghi là Search hoc Find. , bn đánh tên phn mm và phiên bn vào đ tìm.

 

VD: trang lomalka.ru bn đánh vào ô Find ca nó “WebcamXP 1.07.080

(không có du ngoc kép , gia tên và phiên bn có 1 khong trng. và gõ Enter , 1 list crack s hin ra, bn click chn đúng phiên bn thích hp và khi trang mi hin ra bn click nút “Special Button” đ download.

[b]

Cách 2:[/B]

Bn có th tìm kiếm crack trong Google, cách này ch hiu qu vi nhng phn mm ph biến và d tìm crack, Đ tìm crack ca phn mm nào thì bn gõ cm sau “Tên_phn_mm”+”crack” hoc “tên_phn_mm”+”serial” đ tìm crack hoc serial, chú ý là có du ngoc kép, và tên phn mm phi kèm vi phiên bn na ( có 1 khong trng gia tên và phiên bn..

Sau khi bn n ENTER thì 1 list các đa ch cha crack s hin ra, bn s tìm nhng đa ch mà bn cho nó d có nht ( da vào kinh nghim., thông thường nhng link đu tiên bao gi cũng đáng tin cy và d có nht. Bn có th dùng cách này đ tìm link download phn mm vi chui tìm kiếm là “tên_phn_mm”+”download” hoc “tên_phn_mm”+”homepage”.

Mt s kinh nghim:

– Trong crackdb.com bn nên ch gõ tên phn mm ch không thêm phiên bn vào, khi danh sách hin ra hãy tìm phiên bn bn cn và click vào

– Nếu bn đang có phiên bn mi nht ca mt phn mm và chưa tìm thy crack/keygen cho phiên bn này, hãy th dùng crack/keygen ca phiên bn cũ hơn mt chút. Chúng có th s vn làm vic vi phiên bn mi.

(tham kho thêm cách tìm crack trong bài GoogleHack trong phn tìm kiếm.

 

Cách 3:

Mun tìm s serial cho 1 phn mm bt kỳ bn ch cn download v chương trình Serial 2005 , đây là chương trình tp hp s serial ca tt c các phn mm có dùng s serial, do nhóm Serials2000 to ra , bn có th vào trang ch http://www.s2kboard.org đ download chương trình tuyt vi này, hoc bn tìm nó trong http://www.ddth.com , subbox Gii thiu phn mm vi t khóa Serials 2005 hoc trong http://www.vozforums.com, subbox [download] Phn mm. Khi bn đã cài đt chương trình này ri, ln đu tiên chy nó s hi password, đánh vào http://www.s2kboard.org là password ca nó, sau đó bn có th vào mc Option, và b chn PassWord Protect đ ln sau mi khi chy nó không bt bn gõ Password vào.

Đ tìm s serial ca 1 phn mm bn ch vic đánh tên phn mm vào ô search và click nút search đ tìm s serials ca phn mm đó. T l tìm thy s serials ca chương trình này là rt cao, và hu như mi phn mm đu có.

 

Cách 4:

S dng các phn mm như CrackDown 2.0 , Craagle 1.91,Crack Buster, Crack Wizard đ tìm crack hoc serials, bn download CrackDown 2.0 ti http://www.in4matics.4t.com

, chương trình này làm vic nhanh chóng, bn đánh tên phn mm và phiên bn vào trường search, chn s lượng sites s tìm kiếm trong đó, chn tìm crack hay serials, sau đó click nút search đ bt đu tìm kiếm, nếu đã thy crack hin ra bn có th
n Stop All đ dng search li, click nút Download đ download các crack đã tìm thy v, thường chúng được lưu vào 1 thư mc là CrackdownStore trên cng cha CrackDOwn. Nếu s dng ngòai hàng NET thì bn copy crack vào đĩa mm hoc USB mang v dùng. Chúc bn tìm được serials và cracks mt cách nhanh chóng nht.

 

Nếu bn không th tìm được crack, serial theo các cách trên thì bn có th yêu cu crack – serial trên các din đàn tin hc trên mng( VD như http://www.ddth.com, http://www.vozforums.com, http://www.gamevn.com/forum, http://www.updatesofts.com hay http://www.manguon.com,., hoc yêu cu ti các din đàn ca các cracker VN như http://www.reaonline.net hay http://www.hvaonline.net, hoc nếu bn khá Tiếng Anh có th vào các din đàn/Website/kênh chát IRC(EFNET. ca các nhóm cracker đ xin h crack dùm.

 

Sau đây mình s gii thiu mt s website tìm kiếm cack và serial hiu qu nht (Tuy nhiên mt vài trang hơi HOT, coi chng chy máu mũi !)

 

Crack search engines Máy tìm kiếm crack là mt Website cho phép tìm kiếm crack ca mt phn mm. Crack đó có th nm trên chính Website đó hoc trên mt Website khác.

chú ý: B ký hiu / đi trong thanh đa ch

 

CRACK SITES

http://www.Cracks.Am

http://www.KeyGen.Us

http://www.AllCracks.Net

http://www.Andr.Net

http://www.Crack.Ms

http://www.Crackz.Ws

http://www.CrackArchive.Com

http://www.CrackDb.Com

http://www.CrackzPlanet.Com

http://www.CrackWay.Com

http://www.MsCracks.Com

http://www.CrackPortal.Com

http://www.TheCracks.Us

http://www.KeyGen.Ru

 

SERIAL SITES

http://www.Seriall.Com

http://www.FreeSerials.Com

http://www.SerialSite.Com

http://www.Serials.Ws

http://www.Andr.Netwww.SerialKey.Net

http://www.SerialArchive.Com

http://www.CrackzPlanet.Com

http://www.MsCracks.Com

http://www.CrackPortal.Com

http://www.KeyGen.Name

http://www.TheKeys.Ws

http://www.FreeSerials.Ws

http://www.FreeSerials.Spb.Ru

http://www.Serial.220volt.Info

http://www.SerialCodes.Net

 

COVER SITES

CoverTarget.Com

http://www.CoverAll.Come.To

http://www.CoverIsland.Com

http://astalavista.box.sk/

http://www.crackcrawler.net/cgi/search.php4 the BEST metasearch for cracks

http://kickme.to/crackwar very good can search 23 engines from 1 page

http://www.megasearch.ws/ search the main engines from here

http://www.bugs2k.com/ a good search site with minimal popups

http://www.andr.net/index.php another good one

http://crackazoid.com/

http://keygen.net/s.htm

http://www.hksoftking.com/v.php

http://www.dream-avenue.com/docky/leportail.htm

http://www.cracks.spb.ru/?… -porn banners

http://www.akribo-search.de.vu/ porn pop ups

http://allseek.info/ too many pop ups

http://www.cracks.am/s.x LOTS of adult pop ups

http://www.search-explorer.net/installer.php

http://www.toflo.de/htm/link.htm

http://www.ixquick.com/

http://keygen.freeweb.hu/index/m.htm

 

CRACK & SERIAL

http://www.eminence.gulli.com/

http://forum.royaume.com/

http://key.winzheng.com/

http://www.exelenz.fr.st/

http://antares666.da.ru/

http://www.deamoncrack.fr.st/

http://hide.at/apizza

http://www.n-genworld.com/

http://www.reptilecracker.com/

http://kickme.to/desperate

http://mp2k.da.ru/

http://kickme.to/tsrh

http://kickme.to/pc2k/

http://kickme.to/dbc

http://zor.org/tnone/

http://dbz.6x.to/

http://evc.to/cracks/

http://www.ego1st.cjb.net/

http://kickme.to/tnt

http://meubrfree.com.br/~trwhome/

http://zor.org/vb4free/

http://kickme.to/winblowz98/

http://www.siker.org/flash/en_main.htm

http://www.great-*****.com/

http://flowers.pp.ru/rcz/a1.htm

http://www.xsex.dk/

http://x-filez.harem2.pl/index_y.htm

http://netchat.3322.net/service/register/zcma.htm

 

Nếu bn nào khá tiếng Anh có th vào trc tiếp các din đàn Hacker đ đưa ra yêu cu ca mình.

 

Top Crack Teams

http://crackteam.ws/team/crossfire/index.shtml

 

AmoK Coders

http://www.amok.am/

 

ARTeam Releases

http://cracking.accessroot.com/

 

BiW Reversing and Coders

http://www.biw-reversing.cjb.net/

 

CiM Releases

http://zor.org/cim

 

Desperate TCG Releases

http://www.dtcg.org/eng/desperate.php

 

Divide by Zero Crack Archive

http://dbz.6x.to/

 

FFF Distro

http://agdkutno.boo.pl/fff/index1.php

http://www.kostolomac.com/users/bladez/fff.htm

 

Kassar

http://kassarfiles.da.ru/

 

KpTeam Releases

http://kpteam.com/

 

LoM Releases

http://lomcracking.host.sk/index2.html

 

I.C.U Distro

http://www.iculovers.glt.pl/

 

MP2K Releases

http://mp2k.host.sk/release.html

 

REVENGE Crew Releases

http://revenge.crackdb.com/index.php

 

SnD Team Distro

http://www.jbfonline.net/

 

StonyCT Releases

http://www.stony.tk/

 

tPORt Releases

http://www.tport.com.ru/download.htm

 

TSRh Team Distro

http://www.free-for-all.ru/tsrh/

 

UCOL

http://ucol0.tripod.com/entry.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: