Danh sách và ý nghĩa các chữ

.Chí – Chí ti thanh thiên (ý chí cao ngt đến mây xanh)
.Minh – Ký Minh th triết (đã sáng ri li càng sáng thêm)
.Xuân – Xuân phong hoà khí (Gió xuân mang khí m)
.Phúc – Ngũ phúc lâm môn (Năm điu phúc ti nhà)
.An – An lc hoan h (Vui sướng bình yên)
.Hy – Hy thánh hy hin (Mong được thành danh thành tài)
.Long – Long hưng thái vn (S thnh vượng ti ca)
.Nhân – Nhân gi nho thu (Người có nhân ging như dòng nước chy)
.Th – Th thế th dân (Đt nước và dân chúng mãi dài lâu)
.Hòa – Hoà khí chí thường (luôn gi được s an đnh hoà nhã)
.Thanh – Thanh phong minh nguyt (gió mát trăng thanh)
.Khc – Khc k phc l vi nhân (Khép mình theo l
y mi là người)
.Nhn – Bách nhn thái hoà (Gi được điu nhn trăm s an lành)
.Nghĩa – Nghĩa trng tình thâm (tình cao nghĩa dày)
.Phương – Vn lý phương danh (Danh thơm truyn vn dm)
.Lc – Tri túc tâm thường lc (Biết đ
y là s an vui)
o – Chiêu văn đo tch t kh h (Sáng nghe li văn hay chiu chết cũng cam lòng)
.Tâm – Dưỡng tâm mt nhược ư qu dc (Phi biết kìm chế ham mun đ gi ly lòng mình)
.Tri – Tri chi vi tri bt chi vi bt tri th tri giã (Biết thì nói là biết, không biết là không biết y mi là biết vy)
.L – Tiên hc l hu hc văn (Trước hc l nghi sau mi hc ch thánh hin)
.Thun – Lc thp nhi nhĩ (60 tui tai mi nghe thun chuyn đi)
.Kính – Kính nhi vin chi (Có lòng kính trng có th biết xa rng)
.Hiếu – Bách hnh hiếu vi tiên (trăm nết ch hiếu làm đu)
c – Đc thng tài vi quân t, tài thng đc vi tiu nhân (đc thng tài là người quân t, tài thng đc là k tiu nhân)
.Cn – Nht cn thiên h vô nan s (ch mt ch cn trong thiên h không có vic gì khó)
.M – M ngôn bt tín, tín ngôn bt m (li nói đp không đáng tin, li nói tht thì không đp)
.Lc – Trúc báo bình an tài li tiến, Mai khai phú quý lc quyn lai (Trúc báo bình an tài li, mai n đưa phú quý ti nhà)
.T – Ph t t hiếu (Cha hin con hiếu tho)
.Thành – Mã đáo thành công (đi ti đâu cũng đt thành)
.Tín – Nhân nghĩa l trí tín

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: