Cung của bạn hợp với cung nào

1.Ma kết(22/12-19/01)
Hp vi cung:sư t,c gii,thiên bình
2.Bo bình(20/01-18/02)
Hp vi cung:kim ngưu,nhân mã,bch dương
3.Song ngư(19/02-20/03)
Hp vi cung:c gii,thn nông,x n
4.Bch dương(21/03-20/04)
Hp vi cung:bo bình,sư t,c gii
5.Kim ngưu(21/04-20/05)
Hp vi cung:ma kết,song ngư,thiên bình
6.Song t(21/05-21/06)
Hp vi cung:thn nông,x n,nhân mã
7.C gii(22/06-22/07)
Hp vi cung:bo bình,song ngư,kim ngưu
8.Sư t(23/07-22/08)
Hp vi cung:ma kết,nhân mã,song ngư
9.X n(23/08-22/09)
Hp vi cung:ma kết,nhân mã,thiên bình
10.Thiên bình(23/09-23/10)
Hp vi cung:bch dương,kim ngưu,x n
11.Thn nông(24/10-21/11)
Hp vi cung:song t,bo bình,song ngư
12.Nhân mã(22/11-21/12)
Hp vi cung:bo bình,x n,c gii

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: