Tự động download link trên MediaFire với MediaFire Downloader

Phn mm này giúp bn download multi files hoc folder 1 cách d dàng.

– Download Multi files

– Download Folder

– Download file or folder có mt khu

và 1 s tính năng thân thin khác na

Phn mm này direct đến IDM nên trước khi chy bn phi cài IDM

Download IDM:

http://www.mediafire.com/?yjmgetxyzoj

Cu hình

Skin: là giao din th hin ca chương trình, có 10 giao din cho bn chn
Remove Link when Downloaded: Xóa b link khi link này đã được download xong
Shutdown: H thng s shutdown khi các link được download xong
IDM path: là đường dn ca file thc thi IDM.
Number download: s file dc download đng thi.
Download Timeout: h thng s chuyn download link tiếp theo nếu link hin ti đang download quá s phút được set(do tc đ quá chm hoc b li gia chng)

Mt s phím tt

Space: Chuyn trng thái Delay download link
Delete: Xóa nhng link đang được selected
Ctrl+C: Copy nhng link được selected
Ctrl+X: Ct link selected
Mouse Double Click: Edit link đang selected

Add Multi Folder + Folder có phân nhiu trang các bn test th 2 link dưới đây

Vista SP1 24 OEM
http://www.mediafire.com/?sharekey=2…035ea20a976df9

7 Viên Ngc Rng GT(ph đ và thuyết minh tiếng Vit)

http://www.mediafire.com/?sharekey=2…b25e4d561367f7

Links: Bn có th add nhiu link l, hoc link dng folder
SaveTo: file download xong s save vào folder này
Password: nếu link có pass s t kích hot chc năng này,còn không thì s b qua
Link color: đ tin cho vic phân bit các link cùng 1 film hoc file bn có th chn các màu khác nhau cho d nhìn
Status: Mc đnh link mi add đ trng thái new h thng s kim tra trng thái này đ download

Sau khi add link xong click Start đ chy chương trình

Download
Chú ý download version mi nht nhé
Yêu cu .Net 2.0

http://www.mediafire.com/?sharekey=2…628fd6d0cb0346

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: