Q_Dir v3.79 – Tạo màn hình làm việc 4 in 1 trong Windows

Vi Q-Dir thì bn s có mt ca s Windows Explorer cc kì chuyên nghip vi vic phân màn hình ra làm 4 vùng làm vic nh như nhau, đc lp vi nhau. Q-Dir là công c hoàn toàn min phí.

http://www.mediafire.com/?2zmqmiwjraz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: