36 kế binh pháp tôn tử

1. Dương đông kích tây (Đánh lc hướng đi phương)

Kế “Dương đông kích tây” là reo hò gi v như tht s đánh vào phía đông, nhưng ch yếu li đánh vào phía tâ
* Trong tt c mi vn đ ca xã hi, t chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu mun điu này nhưng li gi làm điu kia, nói điu này mà làm điu n, y là “Dương đông kích tây” vậỵ
Kế này m
o vô song. Nó rt khó biết, khó đoán, b đánh bt ng. Kế này nhm chuyn mc tiêu đ la di đi phương, khiến cho đch sơ ý, la lúc bt ý tn công k không chun b.

* Có nhiu cách thc đ thc hin kế này, như:
– To tin đn. – Làm ri tai ri mt đch. – Buc đi phương lo nhiu mt. – Mê hoc ý chí ca đch. – Nghi binh. – Làm phân tán lc lượng đi phương. – Làm yếu lc lượng đi phương, lc lượng phòng v đch.
Nguyên tc ca ” Dương đông kích tây” là bí mt và ch đng. B đng coi như phi chu s khng chế ca đch.

* Điu k khi dùng kế ” Dương đông kích tây” là đ l cơ.
L cơ là mt hết kh năng phòng b, chun b. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đu phi gi bí mt và nm được thế ch đng.

2. Điu h ly sơn (D h ra khi rng)

Kế “Điu h ly sơn” là nh, d hay khuy đng làm cho con h ra khi rng.
Kế “Điu h ly sơn” có hai li: Mt là nh h ra khi rng đ d dàng giết h. Hai là đui h đi đ d bt giết nhng loi h ly vn da oai h mà hoành hành.

3. Nht tin h song điêu (Mt mũi tên h hai con chim)

Kế “Nht tin song điêu” là dùng mt mũi tên bn chết hai con chim.
Ý ca mưu kế này là dùng sc lc ti thiu đ đt đến hiu qu ti đa.

4. Minh tri c mui (Biết rõ mà làm như không biết)

Kế “Minh tri c mui” là biết tht rõ chuyn đy, nhưng làm ra v không biết gì.
* Vi người xưa, đây là mt triết lý x thế rt cao, mc đích li n trn tt c nhng tiếng th phi nghi hoc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là mt thái đ thâm sâu.
Cái đc ca người quân t không th không cho thiên h biết, nhưng cái mưu kế ca trượng phu không th không giu thiên h.
Tóm li, biết rt nhiu mà t ra không biết mt là kế “Minh tri c mui” vậỵ

5. Du long chuyn phượng (Biến rng thành phượng)

Kế “Du long chuyn phượng” là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rng đó, nhưng làm cho nó tr thành phượng.
Cái kế này rt ph biến, trong dân gian ta gi là “Treo đu dê, bán tht chó”.

6. M nhân kế (Kế dùng gái đp)

“M nhân kế” là dùng gái đp đ làm xoay chuyn, thay đi tình thế mà nhng cái khác không th thc hin được.

Giai nhân t ngàn xưa đến nay bao gi cũng là đ tài chính. Tuy là phái yếu, không th vác gươm đao mà đánh gic, nhưng các nàng có th thng được bng đôi mt biếc và n cười xinh đp.
Có nhng bc thành kiên c c mười vn quân không h ni, nhưng nó có th b sp đ bi ánh mt m nhân.
Sc mnh ca m nhân đc bit là có nh hưởng đi vi người anh hùng, người có quyn thế.

7. Sn ha đ kiếp (Theo la mà hành đng)

Kế “Sn ha đ kiếp” là li dng lúc lon đ thao túng, lúc tình hình ri ren mà sp xếp theo ý mun.
Có hai loi “Sn ha đ kiếp”: Mt là theo la đ mà đánh cướp. Hai là chính ta phóng ha mà đánh cướp.
Theo la tc là tha lúc người trong cơn nguy biến mà ta quy hn lon thêm.
Phóng ha tc là chính ta gây ra s hn lon mà thc hin theo ý mun ca ta.
Theo la hay phóng ha cùng đi chung vào mt mc đích là đánh đch và đot ca đch đ to cơ hi cho ta.
Theo la thì da vào thi cơ sn có.
Phóng ha thì t ta to ra thi cơ.
Không th phê phán theo la hay phóng ha, cái nào hay, cái nào d, cái nào tt, cái nào xu, vì c hai ging như mt s biến o gia không khí và nước.

* Trong s sách, người ta thy tay phóng ha gii là Trương Nghi. Mt mình Trương Nghi đã phá tan thế hp tung bng cách di T, la Triu, da Ngy, thuyết Yên, bp S.
Trương Nghi tht là con người có cái lưỡi bng la thiêu đt c sáu nước, dng thành cơ nghip thng nht cho nhà Tn.
Khng Minh tuy là mt nhà chính tr li lc tài tình, nhưng cái thế ca ông ngay t đu ch là cái thế phi theo la đ gây vn: Lưu B b Tào Tháo đánh chy đến cùng đường, Khng Minh đành tính kế nương nh Tôn Quyn ri ăn theo cuc chiến tranh Nam – Bc, ăn theo trn Xích Bích đ cướp Kinh Châu.
“Sn ha đ kiếp” đòi hi mt kh năng hành đng mau l như con ó bt mi.

8. Vô trung sinh hu (Không có mà làm thành có)

Kế “Vô trung sinh hu” là t không mà to thành có.
Thiên h không lon, trt t không ri thì làm gì có anh hào xut l! Bi l đó, nhng anh hào thường được gi là k “chc tri khuy nước”. Mc đích ca khuy nước là làm ri beng s vic lên đ d b thao túng. Th đon ca khuy nước là gây tiếng tăm, tung tiếng đn, gây xáo trn ri da vào đó mà th li.

Kế “Vô trung sinh hu” hình dung là tu hú đ nh, t thì chim khác làm, nhưng con tu hú c đến đt trng ca nó vào đó, ri li nh loài chim khác p trng luôn, khi trng n thành chim, tu hú con bay v vi by tu hú.

9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước đ chế phc đi phương)

“Tiên phát chế nhân” là ra tay trước đ dành chiếm ưu thế, đ đot li, đ bt ly s chiến thng.
Kế “Tiên phát chế nhân” là không nói quá xa, vin vông, mà phi nhìn vào thc tế gn nht.
Các v xy ra trong lch s như: Lý Thế Dân ti Huyn Vũ Môn, Võ Tc Thiên phế lp Lư Lăng Vương, Ung Chính cướp Bo Tòa, T Hi đc sát Quang T, Gia Cát Lượng ly đt Quang Trung… Tt c đu là áp dng th đon “chp nhoáng” không cho đch kp tr tay, không cho dư lun phn ng kp.
Vn có câu “Tiên h th vi cường” là vậỵ

10. Đ tho kinh xà (Đp c làm cho rn s)

Kế “Đ tho kinh xà” là đp vào c, làm đng cho rn s.

11. Tá đao sát nhân (Mượn đao đ giết người)

Kế “Tá đao sát nhân” là mượn dao đ giết người, mượn tay người khác đ giết k thù ca mình.
Ngn ng Trung Quc có câu: “Sát nhân bt kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng”. (Giết người không thy máu, thy máu không anh hùng).
Trên đi dĩ nhiên chưa có k nào ch giết người mà thành anh hùng, nhưng cũng hiếm có tay anh hùng nào không giết người. Đim khác nhau không có hay không, mà ch thông minh hay ngu xun. Tào Tháo mượn Lưu Biu giết N Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu ri li được làm cái vic mèo già khóc chut, tht đáng k là mt tay thông minh, gian hùng.

12. Di th giá ha (Dùng vt gì đ vu khng người ta)

Kế “Di th giá ha” là đem xác chết hay đ vt gì b vào nhà người khác đ giá ha.
Kế này thường được dùng bi khi óc qu quyt thông minh, t mình không ra mt mà làm cho đi phương b hi. Như vy gi là “giết người không thy máu”.

13. Khích tướng kế (Kế chc gin tướng gic)

“Khích tướng kế” là kế chc gin tướng gic, làm tướng gic ni gin. Ni gin s mt sáng sut, thiếu suy nghĩ, không t ch được con người mình.
Mnh T nói: “Nht n nhi an thiên h“.
Trong đi có nhiu s vic được thành tu bng mt cơn gin và cũng có nhiu vic tht bi bi mt cơn gin.
Bi vy cái kế khích tướng cũng là mt trong nhng diu kế, nếu đt ra thì kiến thiên h, cùng thì mang ha vào thân.
Khích tướng còn là khơi dy cái hùng khí ca người khác đ người y làm vic cho ta.
Đi tượng tt nht ca kế khích tướng là nhng người có tính tình bo tháo hay sn sàng phn n.
Tuân T bo rng: “Li nói khéo êm như la, li nói ác nhn như giáo mác”.
Thuyết là tiến dn li nói, cái nghĩa căn bn ca thuyết làm cho người ta nghe theo. Hiu qu ca thuyết rt ln. Bi thế mi có câu: “Thiên h tĩnh, nht ngôn s chi đng. Thiên h đng, nht ngôn s chi tĩnh”. (Thiên h đang yên lng, mt li nói làm náo lon. Thiên h đang náo lon, mt li nói làm lng du).

* Căn bn mưu thut ca thuyết, theo Tuân T có bn điu: Cơ, dũng, trí, biến.
– Cơ: Là xem thi đ thế, nhân li thun tin.
– Dũng: Là quyết đoán nói nhng điu không ai dám nói.
– Trí: Là biết rõ s tình, tâm lý, gii quyết được thc mc, chế phc được người.
– Biến: Là biến hóa, trong các trường hp bt trc.
Mc đích ca thuyết có năm điu:
– Làm cho người hiu rõ.
– Làm cho người tin tưởng.
– Làm cho người đng tình.
– Làm cho người phc.
– Làm cho người theo.
Đt được năm mc đích trên thì k như nm chc phn thng trong tay.

14. Man thiên quá hi (Li dng sương mù đ ln trn)

Kế “Man thiên quá hi” là li dng lúc tri sương mù mà ln trn, vượt qua hay hành đng ngay trong lúc sương mù.
Man thiên, tri u ám không phi hoàn cnh hoàn toàn bt li như mt qu trong Dch lý đã nói. Man thiên, không th ngi đi nó ti như sương mù do thi tiết thiên nhiên, mà phi to ra nó.
Kế “Man thiên” đem áp dng thc hin được c hai mt: tiêu cc ln tích cc.
Tích cc là đem ánh sáng đến cho mt tình thế m mt.
Tiêu cc là ln tránh mt tai ha, là li dng cơ hi sơ h ca đch đ thoát bí.
trn Xích Bích, Khng Minh đã gii quyết vn đ thiếu tên bn cho các cung th bng cách ly mười chiếc thuyn ln cht đy rơm, đi lúc tri sương mù, âm thm đến tri Tào Tháo ni trng la hét làm như tn công. Tào s ngy kế, không dám xông ra, ch bn tên như mưa vào các thuyn rơm. Bng mt đêm đánh trng reo hò, không chết mt người, Khng Minh đã ly được ca Tào Tháo c trăm ngàn mũi tên.

15. Ám đ trn sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)

Kế “Ám đ trn sương” là bí mt đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rng ta s đi qua.
Kế này áp dng gia lúc hai bên đang đu tranh, chiến đu vi nhau.
Mi bên đu ra sc giu mc tiêu tht ca mình ri đưa ra mc tiêu gi mà la đi phương.
Đây là công vic rt phc tp, có mt quá trình khúc triết. Như “Tôn T Binh Pháp” viết: “Vic binh là trá ngy, có th mà làm ra v không có th, dùng đy mà t ra không dùng, gn gi làm như xa, xa gi làm như gn. Ly li mà d, gây ri mà đui, thy khe thì tránh. Đu tiên là làm mi cách gim nhược lc đi phương, sau ri mi tiến hành d đnh.
Mun dng kế này phi là người có tm nhìn xa hiu rng và mt khi óc tuyt vi.

16. Phn khách vi chi v khách thành v ch)

Kế “Phn khách vi ch” là đi đa v khách thành đa v ch.
“Phn khách vi ch” là trong đu tranh đang vào thế b đng nên phi tìm kế hoch đến ch đng, khách vn là đa v b chi phi, mi vic đu do ch đt đnh sp xếp.
“Phn khách vi ch” là nguyên tc thường dùng trong đu tranh. Có ch đng mi khng chế được cc din. Không có ch đng, không th thng li.

17. Kim thin thoát xác (Ve su vàng lt xác)

“Kim thin thoát xác” là con ve su vàng lt xác.
Kế này dùng cho lúc nguy cp, tính chuyn ngy trang mt hình tượng đ la di, che mt đi phương, đng đào tu ch mt cơ hi khác.
Kế “Kim thin thoát xác” có mt phm vi rt rng rãi và ph biến, bt c ai hoàn cnh nào cũng có th s dng được.

18. Không thành kế (Kế b trng ca thành)

“Không thành kế” là kế b thành trng, thành b ng.
Kế này có hai loi:
– Mt là lúc tình thế cc khn cp, nguy him như treo trên si tóc, buc phi dùng nghi binh đ la di đi phương mà da vào đó đ trn thoát.
– Hai là rút lui vi đy đ kế hoch d cho đch quân xâm nhp ri mi bao vây tiêu dit.
“Không thành kế” thc ra là mt cách to nghi âm cho đi phương, mc đích là không cho đi phương sm có mt quyết đnh.

19. Cm tc cm vương (Dp gic phi bt tướng gic)

“Cm tc cm vương” là dp gic phi bt chúa gic.
Phương pháp bt chúa gic tht thiên biến vn hóa, không c bng sc mnh hay bng trí khôn. Các kế khác như “Điu h ly sơn”, “M nhân kế” hay “Man thiên quá hi” đu có th dùng cho kế “Cm tc cm vương”. Đ đi phó vi mt nhân vt anh hùng, thì dù mt qu đn mà giết hay dùng m nhân kế mà nh thì cũng như nhau.
Nhưng đa s âm mưu cm vương được hiu qu bng kích thích anh hùng và m nhân kế.
“T c anh hùng đa hiếu sc” là vy.
Vit Vương thua trn ri, mà ch dùng mt nàng Tây Thi đã đ giam cm Phù Sai. Lý Viên mun đot quyn ca Xuân Thân Quân, nên đã cho cô em là Lý Yên sang làm tì thiếp. Đó là nhng cách gián tiếp đ cm vương.

20. Ban chư ngt h (Gi làm con heo đ ăn tht con h)

Kế “Ban chư ngt h” là gi làm con heo đ ăn tht con h.
Lão T nói: “Người cc khôn khéo mà làm ra vng v“, cũng như câu “đi trí nhược ngu”. Người đi săn thường hc tiếng heo kêu ri t gi làm heo đ nh con h.
Đi vi k thù, ta hãy gi ngu như mt con heo, trên b mt cái gì cũng thun chu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính đ cho đch mt hết nghi âm. Ch thi cơ chín, tìm thy ch nhược ca k thù mà đp đòn sm sét.
– Dùng vic không gì quan trng bng bí mt.
– Hành đng không gì quan trng bng tha lúc bt ý.
– Dò xét không gì quan trng bng làm cho đch không hay biết.
– Bên ngoài ra v lon mà bên trong rt có cơ ngũ.
– T ra đói mt nhưng tht là no khe.
– Làm ra ngu xun nhưng rt tinh tường.
Nhng câu trên đây chính là căn bn lý lun ca kế “Ban chư ngt h” vy.

21. Quá kiu tru bn (Qua cu ri phá cu)

“Quá kiu tru bn” là qua cu ri thì phá cu, ý nói mt người sau khi đã thành công, mun hưởng th mt mình nên giết hi hoc xa lánh nhng người bn đã đng lao cng kh vi mình.
Kế “Quá kiu tru bn” thường trái ngược vi kế “Ban chư ngt h“. Qua cu ct nhp là lúc đc thi đc thế đem thuc h ra mà khai đo. Còn gi tiếng heo là kế áp dng gia lúc vào thế kt.
Đng trên lp trường đo lý thì ct nhp cu là mt hành đng vong ân bi nghĩa.
Lưu Bang ni danh là người qua cu ct nhp ln nht trong lch s. Lúc Lưu Bang hàn vi còn đi ăn cp gà, thôi thì Bang nói đ các điu ngon ngt d nghe đ tu chúng lp đng. Đến khi nên cơ nghip ri, lo vic cng c quyn thế, Lưu Bang chng ngi gì hết, đi li thái đ, nghi ghét triu thn.
Người th nht mà Lưu Bang lôi chém là Hàn Tín, ri đến Bành Vit, Anh B, b tù Tiêu Hà, Trn Hi, Phàn Khoái.
Trương Lương thy ha chng chóng thì chày cũng đến vi mình, nên b trn lên rng hc đo tu tiên.

22. Liên hoàn kế (Kế móc ni nhau)

“Liên hoàn kế” là ni lin vi nhau thành mt dây xích.
“Liên hoàn kế” còn là vn dng mt quyn thut đ to phn ng dây chuyn cho đi phương hoc gây thành phn ng nhiu mt.
M nhân kế là vũ khí ph biến nht cn thiết cho vic dùng “Liên hoàn kế“. Vì người đp ví như nước, anh hùng ví như bùn, nước làm cho bùn nhão ra.
T ngàn xưa, đa s anh hùng đã vì thương hoa tiếc ngc nên b lãng nhim v.
Tuy vy, vn phi phân bit “M nhân kế” vi “Liên hoàn kế“.
Liên hoàn kế là mt hình nh ca thc tin, bt c vic gì xy ra cũng gây thành phn ng dây chuyn. Vic xy ra hôm nay cũng không t dưng mc ra, nó phi là kết qu dây chuyn t nhng s vic trước.

23. Dĩ dt đãi lao (Ly khe đ đi phó vi mt)

Kế “Dĩ dt đãi lao” là ly s thanh thn đ đi phó vi hp tp, nhc nhn; dưỡng sc mà đi k phí sc.
Kế này viết trong thiên “Quân Tranh” ca b “Tôn T Binh Pháp”: “Ly gn đi xa, ly nhàn đi mt” nghĩa là trên chiến thut phi tìm nm trước đa v ch đng đ
ng phó vi mi tn công ca đch.
Cũng có ý nói nên chun b chu đáo, d dàng ly cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết đnh chiến lược, chiến thut. Đi đch mi mt, ta chiết bt nhu khí ri mi tha cơ xut kích.
Tôn T gi thế là: “n sâu dưới chín tng đt, hành đng trên chín tng tri”.
S dng sách lược này đòi hi thái đ tuyt đi trm tĩnh ng biến, đo được ý k thù, hoàn cnh k thù, thc lc k thù. Nếu thi cơ chưa chín thì đng yên như trái núi. Khi cơ hi va ti thì lp tc lp sông, chuyn b.
Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng Kỳ Sơn.
Chu Du phóng ha ti Xích Bích.
Tào Tháo đi phá Viên Thiu nơi Quan Đ.
T Huyn đui B Kiên Phi Thy.
Tt c đu ly ít đánh nhiu, thế kém vượt thế khe. Tt c đu là kết qu s dng tài tình sách lược “Dĩ dt đãi lao”.

24. Ch tang m hòe (Ch vào gc dâu mà mng cây hòe)

“Ch tang m hòe” là ch vào gc dâu mà mng cây hòe. Ý nói vì không tin mng thng mt nên mượn mt s kin khác đ t thái đ.

25. Lc tnh h thch (Ném đá vào người dưới giếng)

“Lc tnh h thch” là ném đá vào đu k đã rơi xung giếng.
Rơi xung giếng li còn ném đá vào đu nn nhân. Nếu đng trên quan đim đo đc Khng – Mnh thì phi là hành đng không chính nhân quân t, nhưng nếu coi là mt mưu kế thì hành đng này li là mt hành đng sáng sut.
Căn bn triết lý ca “Lc tnh h thch” là chi phi được thì mi chiếm đot được, và nhân t vi k thù tc là tàn nhn vi chính ta.
Lưu B lúc nào hé ming cũng nói nhng điu nhân t, lúc nào cũng chy nước mt, nhưng ông li là người cũng gii th đon “Lc tnh h thch” nht.
Chng vy mà khi Lã B vn là người làm nhiu ân hu đi vi Lưu B, nào vic bn kích Viên Môn, nào vic cho Lưu B nương ta căn c mình… Đến lúc Lã B b bt sau khi tht trn T Châu, Tào Tháo trong lòng còn đôi chút thương mến mun d d Lã B, Lưu B ngi Tào Tháo có thêm mt mãnh tướng na nên đã ghé tai Tào Tháo mà nhc khéo: “Ông không nh chuyn Đinh Nguyên và Đng Trác hay sao?” (Đinh Nguyên và Đng Trác đu nhn Lã B làm con nuôi, nhưng đu b chết vì tay Lã B.
Lưu B đã không k đến ơn nghĩa, li còn đưa đòn đc “Lc tnh h thch” h Lã B. Như vy, Lã B làm sao khi chết!

26. Hư trương thanh thế (Thi phng thanh thế)

“Hư trương thanh thế” là thi phng thanh thế đ cho người ta chóa mt, n s.
Đi Tam Quc, Tào Tháo tiến xung Giang Đnh, rm r c trăm vn hùng quân. Tháo đnh dùng ưu thế tuyt đi đ buc Tôn Quyn phi hàng phc. Nhưng Khng Minh trông thy âm mưu này nên ch ba vn quân vi mt s mưu kế và trn gió đông đã đánh bi quân Tào.
Khi s dng kế này, trước hết phi xem mc đích và giá tr ca nó thế nào đã, ri mi đnh c to nh.

27. Ph đ tru tân (Bt la dưới ni)

Kế “Ph đ tru tân” là bt la dưới ni, ý nghĩa là gii quyết trên căn bn mt vn đ, ch ý không cho nó phát ra (bt la cho nước khi trào).
Khi có mt vic đã bùng n ra ri thì tìm cách làm cho nó du đi, không đ nó tiếp tc ác lit.
Ch diu dng kế “Ph đ tru tân” là không nghe thy tiếng, không nhìn thy hình, vô cùng như tri đt, khó hiu như âm dương, khiến cho k thù rơi vào kế ca mình mà h không biết.
Không k tình trường, chiến trường hay thương trường, kế “Ph đ tru tân” lúc nào cũng là kế rt âm đc, ln mang hiu qu ln, nh có hiu qu nh.
tình trường, anh chàng kém vế thường o bế song thân hoc anh em ca đào, hơn là tn công chính nàng!
chiến trường, kế “Ph đ tru tân” li càng dày đc, giăng mc như mng nhn.

28. Sát kê hách hu (Giết gà cho kh s)

“Sát kê hách hu” nghĩa đen là giết con gà cho con kh s.
Theo truyn thuyết dân gian, con kh rt s trông thy máu, cho nên khi người ta mun dy kh, trước hết h giết mt con gà, bt con kh nhìn thy đng máu bê bết ri mi bt đu giáo hóa. Lúc bt kh cũng thế, người ta vn c con gà cho nó kêu lên nhng tiếng ghê rn, khiến cho kh bn rn chân tay thì đến bt.
“Sát kê hách hu” có tác dng ln, làm cho các v mi n ra trong trng nước b rơi vào cnh bi ri, s st.

29. Phn gián kế (Dùng kế ca đi phương đ qut li)

“Phn gián kế” là dùng người ca đi phương la di đi phương, dùng kế đch la đch.
Tôn T nói: “Biết mình là biết thc lc và nhim v ca mình. Biết người là biết thc lc và ý đ ca đch. Biết mình thì tương đi d hơn biết người. Cho nên mun biết người thì phi dùng gián đip”.

30. Lý đi đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào)

“Lý đi đào cương” là đưa cây lý chết thay cho cây đào.
Người ln làm ha, bt người bé chu ti thay. Có rt nhiu k tác gian phm ti li bt người khác thế thân.

31. Thun th khiên dương (Thun tay dt con dê v)

“Thun th khiên dương” theo nghĩa đen là thun tay dt con dê v.
S vic trên đi, thiên biến vn hóa rt kỳ diu. Phi biết nm ly bt c cơ hi nào vt hin đến trước mt, đó là nhng thâu hoch, nhng cái li bt ng.

32. Dc cm c tung (Mun bt mà li th ra)

“Dc cm c tung” theo nghĩa đen là mun bt cho nên th ra.
Mun thc hành kế này, phi có mt nhãn quan sâu rng, mt tm lòng nhn ni vô song. Nhng k cp công cn li không bao gi có đ tài trí đ thi hành nó.
Kế “Dc cm c tung” không thi hành theo cái nghĩa đen ca nó. Kế này nói lên s mm do cho mi chính sách, th nht là chính sách thu phc lòng người, gi người.

33. Kh nhc kế (Hành h thân xác mình đ người ta tin)

“Kh nhc kế” là hành h mình, ri đem cái thân xác b hành h
y đ làm bng chng mà tiếp cn vi đch đ hoàn thành mt âm mưu nào đó.
34. Phao bác dn ngc (Ném hòn ngói đ thu v hòn ngc)
“Phao bác dn ngc” nghĩa đen là ném hòn ngói đ thu v hòn ngc. Tc là dùng tiu vt đ đot mt đi vt, như người đi câu vy.
Dân gian thường nói “th con tép bt con tôm” cũng là kế này.

35. Tá thi hoàn hn (Mượn xác đ hn v)

“Tá thi hoàn hn” nghĩa là mượn xác đ hn v.
Ý kế này ch rng: Sau khi đã tht bi, buc phi li dng mt lc lượng nào đó đ khi lên thi hành tr li ch trương ca mình.
Tuy nhiên, dùng kế này rt d đi vào con đường nguy him, nếu sơ xut thì t như rước voi v giày m t.
Nếu mượn xác mà mượn u thì chng khác gì vác xác chết v nhà.

36. Tu kế (Chy, lùi, thoát thân)

“Tu kế” nghĩa là chy, lùi, thoát thân.
Ti sao kế sau chót c nhân li đt là “kế chy”?
Li có câu: “Tam thp lc kế, tu vi thượng sách”. (Ba mươi sáu chước, chy là hơn hết!)
Bi vy kế này liên quan nhiu đến s thành bi ca mt công vic ln.
Bt lun là đánh nhau bng văn hay bng võ, không ai là có th thng hoài. Trong quá trình chiến đu bao gm nhiu kiu thng, nhiu kiu bi, lúc n lúc hin, trong chp mt dn dp c trăm ngàn biến chuyn.
Nếu không ng phó mau l đ tránh nhng cnh bt li, đ nm mau li thế mà tiến ti thng li, thì không phi là nhân tài.
Chy có nhiu phương thc. B giáp, b vũ khí mà chy, b đường nh mà chy ti đường ln, b đường b mà chy sang đường thy… Các phương thc tuy không ging nhau nhưng cùng hướng chung đến mc đích là tránh tai ha đ bo đm an toàn, đ bo toàn lc lượng.
“Tu kế” không phi là chy dài. Chy ch là mt gii pháp đ mà s quay li. Tinh hoa ca kế chy là giành thi gian, bo tn sc khe, lc lượng.
Rút chy đến mt v trí mi, cho tư thế vng mnh hơn, tp trung n lc và cng c tinh thn, chn mt cơ hi thun tin đ qut li, y mi thc là “Tu kế“.
Sau hết phi lo đến đim nguy ca kế chy: Khi chy, s mt tinh thn, s vic hoàn toàn lng lo, mt s tin tưởng xung quanh. Nếu không gii quyết cho chính xác nhng vn đ trên thì “tu” không còn là mt kế hoch na, mà là mt s tan rã vy!

Tôn T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: