Paragon NTFS for OS X – đọc và ghi trên ổ cứng NTFS

Hãng phn mm Paragon gii thiu phn mm Paragon NTFS cho mac OS X. Vi phn mm này máy tính h điu hành Mac OS X có th đc và ghi thông tin trc tiếp trên cng NTFS.

Thông tin thêm v sn phm

http://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/

Download sn phm dùng th 10 ngày Version 7.0

http://download.paragon-software.com/demo/pntfsmac_tr.dmg

Hoc bn đã thành “ko lc” ti

http://mega.1280.com/file/EPCMEWOG/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: